II Azərbaycan Beynəlxalq  Vokalçılar Festivalının ikinci günü Ü.Hacıbəylinin "Arşın mal alan" operettası