II Azərbaycan Beynəlxalq Vokalçılar Festivalının "Azərbaycan Opera Ifaçılığı Antalogiyası" kitabının təqdimatı baş tutdu