Heydər Əliyev Sarayında “Leyli və Məcnun” dastan-tamaşası təqdim olundu