Heydər Əliyev Sarayının veb-saytı (heydaraliyevpalace.az) yeniləndi