Oktyabrın 28-da Heydər Əliyev Sarayında Bakı Türk Təhsil Qurumlarının iştirakı ilə Cumhuriyətin 100 ili bayramı möhtəşəm tədbir proqramı ilə keçirilmişdir.