Heydər Əliyev Sarayı/ Bizi də tanıyın/ Əlabbas Musayev / Azərbaycan ritmləri

Heydər Əliyev Sarayı/ Fikrət Əmirov Noktürn

Heydər Əliyev Sarayı/ Bizi də tanıyın/ Hüseynli Əbdüləli / Vals

Heydər Əliyev Sarayı/ Bu günün rəssamı / Cəsar Məmmədov

Heydər Əliyev Sarayı/ Bu günün rəssamı / Ayan Əziz Məmmədova

Heydər Əliyev Sarayı/ Bu günün rəssamı / Vüqar Əli

Heydər Əliyev Sarayı/ Bu günün rəssamı / Ülkər Əbülfət

Heydər Əliyev Sarayı - “Qəhrəman gənc” layihəsi

Heydər Əliyev Sarayı Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə “Qəhrəman gənc” layihəsi. Tezliklə!

Heydər Əliyev Sarayı/ Tarixi Səhnə / Çingiz Talıbov

Heydər Əliyev Sarayı/ Tarixi Səhnə / Əmirulla Məcidov

Heydər Əliyev Sarayı/ Bizi də tanıyın/ Amin Əliyev

Heydər Əliyev Sarayı/ Bizi də tanıyın/ Cəmilə Əliyeva

Heydər Əliyev Sarayı/ Tarixi Səhnə / Yalçın Adıgözəlov